Condiții de garanție

Perioada de garanție: Bunurile achiziționate au o garanție legală și/ sau comercială, ale căror detalii sunt disponibile în manualul de instrucțiuni al fiecărui produs. 


În cazul în care produsul prezintă un defect în perioada de garanție din cauza materialelor de proastă calitate sau manoperă necorespunzătoare, reparația se face gratuit.


Nicio cerere de garanție nu va fi acceptată atunci când instrucțiunile de instalare și utilizare, după cum se menționează în manual, nu au fost îndeplinite; există discrepanțe între datele de pe textul de garanție și produsele în sine; există daune datorate unei reparații efectuate de către persoane sau service-uri neautorizate; există daune cauzate de factori externi: praf, lichide, expunerea la condițiile meteorologice nefavorabile, la șoc sau impact în urma lovirii dispozitivului; există daune cauzate de operarea și întreținerea necorespunzătoare a dispozitivului; uzura obișnuită și rupere a materialelor.


Reclamațiile pentru tensiometrele SENDO sunt preluate de către Sidaya Pharma Romania S.R.L., după cum se menționează pe garanția care însoțește fiecare produs.


Informații service: Sidaya Pharma. Romania S.R.L., strada Turturelelor nr. 50, et. 4, sect. 3, București, România, tel. 037 111 96 24.
Garanția este valabilă, iar plângerea este luată în considerare numai după prezentarea produsului care face obiectul reclamației, a cardului de istoric service și o chitanță de numerar/ factură pentru cumpărare.


Prelucrarea reclamațiilor: Service-ul folosit de Sidaya Pharma Romania S.R.L. dispune de echipamentele necesare de servisare, informații, software, personal instruit și este autorizat să ia în considerare cererile de garanție în termen de 15 de zile calendaristice de la preluarea dispozitivului de către UniComs. Toate solicitările de service de pe teritoriul României sunt adresate către Sidaya Pharma Romania S.R.L. în persoană, la sediul specificat mai sus sau telefonic. Consumatorul ce solicită servisarea va transmite produsul cu certificatul de garanție (inclus în manualul de instrucțiuni) și o chitanță de numerar/ factura atașată la garanție.
În caz de respingere pentru solicitarea de garanție, clientului îi va fi returnat certificatul de garanție cu o scurtă informare scrisă privind respingerea. Produsele având card pentru istoric de service, fiecare reclamație de garanție va fi introdusă acolo.
Prevederi aplicabile ale Legii privind protecția consumatorului: Ordonanta de Guvern nr. 21/1990.


Art. 12
(1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. După expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.
(2) Vânzătorul sau prestatorul de servicii suportă toate cheltuielile legate de aceste deficienţe, situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia cu acesta. 


Art. 13
(1) Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă de deficienţele respective.
(2) În cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. 


Art. 16
(1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare.
(2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a organismului de mediere competent.


Art. 17
În cadrul termenului de garanţie, prestatorii de servicii asigură toate operaţiunile necesare remedierii deficienţelor constatate la serviciile prestate sau înlocuirii produselor utilizate în cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora.


Art. 18
Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.


Art. 19
Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia.


Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


Art. 9: Dreptul de retragere
(1) Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de transport.
(2) Perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:
1. a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
2. b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

loading...